KONTAKT

 055/729 76 71, 72   055/729 76 73
 0907/933 965,   0911/375 015
 Napíšte nám...

STRÁNKOVÉ HODINY

Pondelok 800 – 1200 1300 – 1530
Streda 800 – 1200 1300 – 1630
Piatok 800 – 1200 1300 – 1500

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

BytExsoftvér pre správu bytov a NP
Stomastomatologická ambulancia

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Havarijná služba
NAMONT055/632 56 66,
055/696 92 72
DALKIA0800/188 254
Poruchy
TEHO dispečing055/636 09 99, 91
Elektrárne0800/123 332
Vodárne055/795 24 20
Plynárne0850/111 727
Poruchy výťahov
CIRNER0918/626 956,
0905/608 034
BOBSON0905/418 162
MICRO LIFT0905/523 629
ThyssenKrupp02/4020 88 88,
0902/928 213
OTIS0800/131 415,
0903/705 586
KONE0850/111 667
LIFTEX0903/634 459
SCHINDLER0850/123 724
Marián Bednár055/671 77 74

Administratívne služby

Administratívne služby sú jednou z činností, ktoré sú veľmi náročné na čas. V záujme svojich klientov preto vybavujeme tieto činnosti tak, aby nimi neboli zaťažení. Uzatvárame za nich zmluvy na dodávku rôznych služieb, poistné zmluvy, sme v kontakte so zmluvnými partnermi, kontrolujeme ich prácu, riešime problémy vyplývajúce zo zmluvných vzťahov. Kontrolujeme dochádzajúce účty od kontraktorov, overujeme ich správnosť, schvaľujeme a zabezpečujeme ich preplácanie. Sme v neustálom styku s našimi klientmi a plne im k dispozícii. Priebežne s nimi rokujeme o otázkach, týkajúcich sa správy ich majetku. V rámci administratívnych prác sledujeme zmeny v prevádzke, oboznamujeme so zmenami, ktoré majú vplyv na riadne užívanie majetku, napr. s termínmi odstávky, kúrenia, teplej vody. Zúčastňujeme sa na zasadnutiach správnej rady a plníme ich závery. O svojej činnosti pre našich klientov vypracúvame pravidelné správy, ktoré obsahujú informácie o stave riadenia, prehľadnú finančnú správu, správu o aktivitách za uplynulé obdobie.

Odroluj späť na vrch stránky...